Columns van maart 2010

1 Item

Geuzen

door Katinka Slump

Iris is 16 jaar. Ze is een prachtkind. Rechte rug en open blik. Iris had problemen op school. Zij werd daarom door haar school en door de leerplichtambtenaar verwezen naar een Op de Rails traject. Een ‘onderwijs-opvangvoorziening’ voor leerlingen die (dreigen) uit (te) vallen. Bij Op de Rails kreeg Iris nauwelijks les. Er waren geen […]