Columns van mei 2010

1 Item

De vlag uit

door Katinka Slump

Pieter was uitgeleerd in het speciaal onderwijs. Hij haalde vorig jaar als 16-jarige met fantastische cijfers zijn vmbo-t diploma. In het speciaal onderwijs doe je staatsexamen. De examencommis- sie vroeg hem waarom hij geen vwo- examen deed. Helaas was er in het speciaal onderwijs voor Pieter geen vwo onderwijsaanbod. Op de meeste scholen in het […]