Columns van januari 2011

1 Item

Ongelijke behandeling

door Katinka Slump

Vroeger stond gelijke behandeling hoog in het Nederlandse vaandel. De tijden veranderen. Het recht op gelijke behande- ling is tegenwoordig niet vanzelfsprekend meer. Steeds vaker zijn er voorwaarden aan verbonden. Het lijkt er soms op dat het recht op gelijke behandeling alleen nog geldt voor degene die bereid is om zich aan te passen. Helaas […]