Columns van maart 2011

1 Item

Leerplichtwet

door Katinka Slump

De Leerplichtwet is een verouderde wet en is nodig aan vervanging toe. De wet dateert uit 1969. In die tijd bestonden er nog geen computers en hadden scholen het monopolie op het onderwijs; er was immers nog geen internet. En digitaal onderwijs, ook wel afstandsonderwijs genoemd, was toen nog ondenkbaar. Nu kunnen kinderen niet zonder […]