Columns van mei 2011

1 Item

Parent power

door Katinka Slump

Ouders op de barricade. We beseffen niet half hoeveel we kunnen bereiken als we samenwerken. Daar kwam ik achter toen onze zoon naar groep 8 van de basis- school ging en de school uit zijn voegen begon te barsten. Om die reden werd zijn groep 8, samen met groep 7, onderge- bracht in twee lokalen […]