Columns van september 2011

1 Item

Samen uit, samen thuis

door Katinka Slump

Een leerling, licht autistisch, wordt na veel problemen van school verwijderd. De reden is dat zich regelmatig incidenten voordeden en de school daaruit heeft geconcludeerd dat ze voor deze leerling en zijn medeleerlingen geen veilige omgeving kan creĆ«ren. Het bekende verhaal. Leerlingen met een specifieke problematiek vormen een risico; niet iedere leerkracht is in staat […]