Columns van oktober 2011

1 Item

Leerling als risicofactor

door Katinka Slump

In deze tijd van het jaar stromen de geschillen binnen over toelating en plaatsing van leerlingen. Je zou verwach- ten dat scholen standaard ouders en leerling horen alvorens in zaken zoals deze een beslissing te nemen. Helaas worden ouders steeds vaker niet betrokken bij de beslissing over hun kind. In plaats daarvan gaat de schooldirecteur […]