Columns van februari 2012

2 Items

Het Wetsvoorstel passend onderwijs: een nieuwe schoolstrijd! mr. K.J. Slump, advocaat bij Stichting Judion

door Katinka Slump

Op 29 februari 2012 was ik uitgenodigd voor een zogenoemd Rondetafelgesprek van de Vaste Kamercommissie Onderwijs Cultuur en Wetenschap over juridische invalshoekom van het wetsvoorstel Passend onderwijs (Kamerstuk 33106). Met dit wetsvoorstel wordt schoolbesturen de ‘zorgplicht’ opgelegd om een aangemelde leerling die extra ondersteuning nodig heeft, passend onderwijs te bieden of er voor te zorgen […]

Oorlog

door Katinka Slump

Een jaar of dertien geleden viel er bij ons een brief in de bus. Hij was afkomstig van de ouders van een klasgenoot van onze zoon en gericht aan alle ouders van groep 7. Het was een uitnodiging om een petitie te ondertekenen. De petitie hield het verzoek aan de school in om Daan uit […]