Columns van mei 2012

1 Item

‘Neem zelf de regie in handen!’

door Katinka Slump

Op de dag van de Leerplicht nam de Tweede Kamer de Wet Passend Onderwijs aan. Er was grote weerstand tegen dit wetsvoorstel. Vele scholen staakten om die reden. Docenten en ouders trokken één lijn. De strijd van een aantal Kamerleden dat heeft geprobeerd het beleid van de minister bij te sturen, verdient respect. Maar helaas, […]