Columns van augustus 2015

7 Items

Rapport over maatwerk in onderwijs

door Katinka Slump

Rapport over maatwerk in onderwijs: Frank Hoogeboom, Emil Roelofs en Katinka Slump, mei 2015, “Van Miep ziek naar Miep op Maat”, Rapport Miep op maat 2015 Woord vooraf Passend onderwijs is bedoeld om kinderen te faciliteren om naar vermogen zich te ontwikkelen en hen voor te bereiden op hun latere rol in de maatschappij. Voor kinderen die om […]

Bezwaarschrift tegen het gebrek aan openbaarheid van bestuur

door Katinka Slump

Bezwaarschrift tegen het gebrek aan openbaarheid van bestuur inzake het beleid van het ministerie OCW ter ondersteuning van ouderorganisaties en een adequate informatievoorziening voor ouders over onderwijs, d.d. 21 augustus 2015, 150821 Bezwaarschrift eindversie Openbaar, pdf

Onderwijs op maat

door Katinka Slump

Onderwijs op maat als voorwaarde voor een recht op onderwijs voor ieder kind; rapport “Van Miep ziek naar Miep op maat” Rapport Miep op maat 2015