Columns door Katinka Slump

110 of 47 items

Rapport over maatwerk in onderwijs

door Katinka Slump

Rapport over maatwerk in onderwijs: Frank Hoogeboom, Emil Roelofs en Katinka Slump, mei 2015, “Van Miep ziek naar Miep op Maat”, Rapport Miep op maat 2015 Woord vooraf Passend onderwijs is bedoeld om kinderen te faciliteren om naar vermogen zich te ontwikkelen en hen voor te bereiden op hun latere rol in de maatschappij. Voor kinderen die om […]

Bezwaarschrift tegen het gebrek aan openbaarheid van bestuur

door Katinka Slump

Bezwaarschrift tegen het gebrek aan openbaarheid van bestuur inzake het beleid van het ministerie OCW ter ondersteuning van ouderorganisaties en een adequate informatievoorziening voor ouders over onderwijs, d.d. 21 augustus 2015, 150821 Bezwaarschrift eindversie Openbaar, pdf

Onderwijs op maat

door Katinka Slump

Onderwijs op maat als voorwaarde voor een recht op onderwijs voor ieder kind; rapport “Van Miep ziek naar Miep op maat” Rapport Miep op maat 2015

De prijs die onze rechtsstaat betaalt voor een leenstelsel hoger onderwijs is te hoog1

door Katinka Slump

Sturing met prestatienormen en kwaliteitsbekostiging betekent een enorme inbreuk op de vrijheid van onderwijs. “Contractualisering” van de rijksbekostiging loopt op van 7% tot 15-20%.2 Daarboven nog x% kwaliteitsbekostiging met de ‘opbrengst’ van het leenstelsel. Het gaat daarbij om ‘normen’ die niet democratisch worden bepaald en niet worden vastgelegd in een kader van bekostiging naar (rechts-)gelijke […]

Het onderwijs(voor)recht

door Katinka Slump

Willem Elschot schreeft ooit: “Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren”. 2 Degene die dat aan den lijve ondervindt is de onderwijsjurist die zich inzet voor het recht op onderwijs. Ondanks vele wetten en regels in het onderwijs lijkt er eerder sprake van een onderwijsvoorrecht dan van een recht. Klik […]