Columns door Katinka Slump

1120 of 48 items

Het onderwijs(voor)recht

door Katinka Slump

Willem Elschot schreeft ooit: “Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren”. 2 Degene die dat aan den lijve ondervindt is de onderwijsjurist die zich inzet voor het recht op onderwijs. Ondanks vele wetten en regels in het onderwijs lijkt er eerder sprake van een onderwijsvoorrecht dan van een recht. Klik […]

Miep Uniek

door Katinka Slump

Na het interview viel er een last van mijn schouders. Ik had gelekt, nog wel naar de NRC1. Al jaren wilde ik iets doen met de geheime contracten Miep Ziek, voor onderwijs thuis aan de happy few. Alleen ouders die bleven zeuren bij de inspectie of het ministerie OCW maakten een kans. Of ouders die […]

Steun elkaar!

door Katinka Slump

Incidenten hebben echter het vertrouwen in en de legitimiteit van het huidige besturingsmodel onder druk gezet. In deze brief vindt u onze voorstellen om de bestuurskracht in het onderwijs te versterken. Dat is nodig om ons onderwijs verder te verbeteren: van goed naar excellent, aldus onze minister van Onderwijs in haar brief aan de Tweede […]

De kracht van ouders

door Katinka Slump

Elke dag zijn er meer vragen van ouders. Vragen over wat te doen, wat te verwachten. Achter die vragen zitten verhalen, eindeloze en vaak schrijnende verhalen. Verhalen van gemiste kansen zeg ik altijd, want de vragen van de ouders worden te laat gesteld en te veel kansen zijn dan voorbij. Het zijn geen moeilijke vragen […]

Hoera, een juridisch steunpunt!

door Katinka Slump

Vandaag is het feest! Er is nu een juridisch steunpunt voor ouders. Een steunpunt dat zich richt op ouders van leerlingen met een beperking. Balans en een rechtsbijstandsverzekeraar hebben een zeer bijzonder initiatief neergezet om juridisch advies over het onderwijsrecht toegankelijk en betaalbaar te maken. Dat is goed nieuws! Het recht op onderwijs is in […]

Roy wordt gepest

door Katinka Slump

In het leerlingdossier van Roy kwam het woord ‘pesten’ niet voor. Dat is raar, omdat problemen met pesten als een rode draad door zijn schoolleven liepen. Zou het komen omdat het een leerlingdossier betreft en geen klassendossier? Noemen scholen geen namen van andere kinderen in het leerlingdossier van Roy uit angst hun privacy te schenden? […]

Kansen

door Katinka Slump

In augustus 1945 werden de Jappenkampen bevrijd. Gezinnen werden herenigd. Hij was 18 jaar, had nog geen anderhalf jaar HBS achter de rug. Tijdens de periode in het kamp verdiende hij af en toe met klusjes buiten hetkamp een extra boterham, waarmee hij soms een les bij een docent kon inkopen. In Holland kon hij […]

Autiklas

door Katinka Slump

Veel scholen zijn ooit door ouders opgericht. Dat ouders scholen konden oprichten hebben wij te danken aan de schoolstrijd, zo’n honderd jaar geleden. Na de schoolstrijd werden alle scholen gefinancierd door de overheid. In veel landen is die mogelijkheid er alleen voor openbare scholen, dat zijn scholen die door de overheid in stand worden gehouden. […]

Kennis is macht

door Katinka Slump

Aan het begin van een nieuw tijdperk. Meer kinderen dan ooit zitten zonder onderwijs thuis en het lijkt er op dat de minister ook in de Eerste Kamer de handen op elkaar krijgt voor haar Wet Passend Onderwijs. Die wet zou aan de misstand van thuiszitters een eind moeten maken. Zal het gaan lukken om […]