Columns door Katinka Slump

2130 of 48 items

Schipper

door Katinka Slump

Een column voor Arga… Da’s mooi, maar nog mooier zou zijn een Liber Amicorum, een ‘boek van vrienden’. Arga verdient een Liber Amicorum, maar niet geschreven door vakgenoten. Het zou een boek moeten worden met verhalen van al die kinderen die dankzij Arga, de ontembare strijder voor het kind met een beperking, een kans hebben […]

Gelukkig hebben kinderen ouders

door Katinka Slump

‘Gelukkig hebben kinderen ouders’. Dat was de eerste zin van mijn pleidooi bij het Hof voor de moeder van Tijmen. De moeder werd vervolgd omdat haar zoontje Tijmen niet stond ingeschre- ven op een school. Zij gaf hem al twee jaar thuis onderwijs met hulp van de Wereldschool. Tijmen is een kwetsbaar jongetje. Een slim […]

‘Neem zelf de regie in handen!’

door Katinka Slump

Op de dag van de Leerplicht nam de Tweede Kamer de Wet Passend Onderwijs aan. Er was grote weerstand tegen dit wetsvoorstel. Vele scholen staakten om die reden. Docenten en ouders trokken één lijn. De strijd van een aantal Kamerleden dat heeft geprobeerd het beleid van de minister bij te sturen, verdient respect. Maar helaas, […]

Grijp die kans!

door Katinka Slump

De trein is mijn tweede huis. Hij brengt mij door het hele land, en in elke trein heb ik dan ook zo mijn vaste plek. Zodra ik binnen ben, zoek ik het ideale hoekje om te kunnen bellen zonder anderen overlast te bezorgen. Ik weet precies de stoel te staan waar ik ruimte genoeg heb […]

Onderwijs op zee

door Katinka Slump

Hun moeder kwam bij mij omdat zij werd vervolgd voor overtreding van de Leerplichtwet. Haar oudste zoon, een jongen van 14 jaar oud, zat al meer dan een jaar thuis. Uit het verhaal van de moeder bleek dat niet alleen haar oudste, maar ook haar jongste zoon zonder onderwijs thuis zat. De jongste stond nog […]

Het Wetsvoorstel passend onderwijs: een nieuwe schoolstrijd! mr. K.J. Slump, advocaat bij Stichting Judion

door Katinka Slump

Op 29 februari 2012 was ik uitgenodigd voor een zogenoemd Rondetafelgesprek van de Vaste Kamercommissie Onderwijs Cultuur en Wetenschap over juridische invalshoekom van het wetsvoorstel Passend onderwijs (Kamerstuk 33106). Met dit wetsvoorstel wordt schoolbesturen de ‘zorgplicht’ opgelegd om een aangemelde leerling die extra ondersteuning nodig heeft, passend onderwijs te bieden of er voor te zorgen […]

Oorlog

door Katinka Slump

Een jaar of dertien geleden viel er bij ons een brief in de bus. Hij was afkomstig van de ouders van een klasgenoot van onze zoon en gericht aan alle ouders van groep 7. Het was een uitnodiging om een petitie te ondertekenen. De petitie hield het verzoek aan de school in om Daan uit […]

Doorstroombeleid

door Katinka Slump

Een meisje uit Twente heeft haar vmbo-diploma behaald en wil doorstromen naar de havo. Dit plan bestaat al lang, omdat zij na de brugklas graag naar de havo was gegaan. Ze had toen net te weinig punten, mede doordat ze in die periode kwakkelde met haar gezondheid. Haar ouders besloten vooralsnog te kiezen voor het […]

Strafbankje

door Katinka Slump

Voor Passend Onderwijs is lef nodig. Die gedachte schiet door mijn hoofd terwijl ik kijk naar de moeder die met rechte rug het verwijt aanhoort van de officier van justitie. Zij heeft nagelaten haar zoon op een school in te schrijven en de officier vindt dat strafbaar wegens overtreding van de Leerplichtwet. De moeder weet […]

Leerling als risicofactor

door Katinka Slump

In deze tijd van het jaar stromen de geschillen binnen over toelating en plaatsing van leerlingen. Je zou verwach- ten dat scholen standaard ouders en leerling horen alvorens in zaken zoals deze een beslissing te nemen. Helaas worden ouders steeds vaker niet betrokken bij de beslissing over hun kind. In plaats daarvan gaat de schooldirecteur […]