Informatievoorziening

3 Items

Bezwaarschrift tegen het gebrek aan openbaarheid van bestuur

door Katinka Slump

Bezwaarschrift tegen het gebrek aan openbaarheid van bestuur inzake het beleid van het ministerie OCW ter ondersteuning van ouderorganisaties en een adequate informatievoorziening voor ouders over onderwijs, d.d. 21 augustus 2015, 150821 Bezwaarschrift eindversie Openbaar, pdf