Publicaties onderwijsrecht

5 Items

Onderwijs op maat

door Katinka Slump

Onderwijs op maat als voorwaarde voor een recht op onderwijs voor ieder kind; rapport “Van Miep ziek naar Miep op maat” Rapport Miep op maat 2015

De prijs die onze rechtsstaat betaalt voor een leenstelsel hoger onderwijs is te hoog1

door Katinka Slump

Sturing met prestatienormen en kwaliteitsbekostiging betekent een enorme inbreuk op de vrijheid van onderwijs. “Contractualisering” van de rijksbekostiging loopt op van 7% tot 15-20%.2 Daarboven nog x% kwaliteitsbekostiging met de ‘opbrengst’ van het leenstelsel. Het gaat daarbij om ‘normen’ die niet democratisch worden bepaald en niet worden vastgelegd in een kader van bekostiging naar (rechts-)gelijke […]

Het onderwijs(voor)recht

door Katinka Slump

Willem Elschot schreeft ooit: “Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren”. 2 Degene die dat aan den lijve ondervindt is de onderwijsjurist die zich inzet voor het recht op onderwijs. Ondanks vele wetten en regels in het onderwijs lijkt er eerder sprake van een onderwijsvoorrecht dan van een recht. Klik […]

Het Wetsvoorstel passend onderwijs: een nieuwe schoolstrijd! mr. K.J. Slump, advocaat bij Stichting Judion

door Katinka Slump

Op 29 februari 2012 was ik uitgenodigd voor een zogenoemd Rondetafelgesprek van de Vaste Kamercommissie Onderwijs Cultuur en Wetenschap over juridische invalshoekom van het wetsvoorstel Passend onderwijs (Kamerstuk 33106). Met dit wetsvoorstel wordt schoolbesturen de ‘zorgplicht’ opgelegd om een aangemelde leerling die extra ondersteuning nodig heeft, passend onderwijs te bieden of er voor te zorgen […]