Vandaag is het feest! Er is nu een juridisch steunpunt voor ouders. Een steunpunt dat zich richt op ouders van leerlingen met een beperking. Balans en een rechtsbijstandsverzekeraar hebben een zeer bijzonder initiatief neergezet om juridisch advies over het onderwijsrecht toegankelijk en betaalbaar te maken.

Dat is goed nieuws! Het recht op onderwijs is in ons land onderontwikkeld. Het is alleen geregeld in internationale verdragen, maar niet in onze wetgeving uitgewerkt. Te lang is dit recht op onderwijs een ondergeschoven kindje geweest. Doordat er veel belang wordt gehecht aan de vrijheid van onderwijs, zijn het ministerie van onderwijs en de onderwijsinspectie zeer terughoudend bij de toetsing van het beleid van scholen. Signalen van ouders dat leerlingen worden buitengesloten of met een onvolwaardig onderwijsaanbod aan hun lot worden overgelaten, worden daardoor onvoldoende opgepakt.

Onderwijsjuristen die zich inzetten voor de leerling, moeten hun werk doen met zeer gebrekkige middelen. Een wettelijke onderwijsovereenkomst ontbreekt en de rechtspositie van de leerling moet worden afgeleid uit verschillende, soms tegenstrijdige, sectorwetten. Er is geen leerrecht maar enkel een leerplicht, die is
geregeld in een Leerplichtwet die dateert uit 1969 – de tijd dat kinderen in oogsttijd op het land moesten werken en we nog geen computers kenden.

Ook het Juridisch Steunpunt van Balans zal met veel moeite haar weg moeten zoeken. Omdat er door ouders nagenoeg niet geprocedeerd wordt, ontbreekt relevante jurisprudentie. Soms een enkel kort geding waar de rechter in zeer korte tijd moet beslissen over en complex onderwijsprobleem, zonder over voldoende kennis te beschikken. Ook onze drie hoogleraren onderwijsrecht, samen nog niet eens één full-time leerstoel, hebben nauwelijks tijd om op hun rechtsgebied een helder licht te werpen. Goede wetgeving ontwikkelt zich vanuit de praktijk. Goede oplossingen delen wij met anderen door deze vast te leggen in wetgeving. Niet een opdracht van bovenaf, zoals de Wet Passend Onderwijs, maar met elkaar uitvinden wat werkt. Regels om uiteindelijk recht te kunnen doen.

Het recht op onderwijs is in ons land onderontwikkeld

Steeds meer juristen zullen de schending van het recht op onderwijs van een kind serieus nemen en niet bagatelliseren als incident; het gaat immers om onrecht. Steeds meer onderwijsjuristen zullen het verwijt van juridisering naast zich neer leggen; het gaat immers om rechtsbescherming. Nu nog het recht op onderwijs in de Grondwet en een onderwijsovereenkomst in de wet, dan heeft het Juridisch Steunpunt wat zij nodig heeft om haar werk goed te kunnen doen. Nederland, kom op!

In opdracht van www.balansdigitaal.nl