1. Beschikking ministerie OCW, d.d. 28 mei 2015, 150528 Beschikking WOB LOR Openbaar, pdf

2. Beschikking ministerie OCW, d.d. 15 juli 2015, 150715 Beschikking WOB LOR Openbaar, pdf
– Bijlage bij de beschikking: de antwoorden op vragen,  150715 Antwoord WOB LOR Openbaar, pdf

3. Bezwaarschrift tegen het gebrek aan openbaarheid van bestuur inzake het beleid van het ministerie OCW ter ondersteuning van ouderorganisaties en een adequate informatievoorziening voor ouders over onderwijs, d.d. 21 augustus 2015, 150821 Bezwaarschrift eindversie Openbaar, pdf