Onderwijs op maat als voorwaarde voor een recht op onderwijs voor ieder kind; rapport “Van Miep ziek naar Miep op maat”

Rapport Miep op maat 2015