Columns van 2010

9 Items

Regels of recht?

door Katinka Slump

Vandaag wil ik u vertellen over Djamal. Djamal is een jongen van 16 jaar. Als ik hem vraag wat hij wil worden, zegt hij: ‘Politicoloog’. De appel valt in dit geval niet ver van de boom. Zijn vader reageert dan ook zeer enthousiast: ‘Weet u wat nu zo mooi is, mevrouw Slump, als je in […]

Mijn bijzondere klasje

door Katinka Slump

Lang geleden was ik docent. Niet van kleine, maar van grote kinderen. Studen- ten die de eerste uren van de dag soms nog laveloos in de collegebanken hingen. Een fantastische uitdaging. De kunst om in hun brein iets te zaaien dat pas vele jaren later tijdens een werkzaam leven tot bloei zal komen. En toen […]

Leerlingendossier

door Katinka Slump

Wat op papier staat, is waar. Je kunt veel onzin uitkramen, maar als je iets opschrijft lijkt het de werkelijkheid. Bij het schrijven van de columns ben ik mij daarvan bewust. Als ik schrijf over de kinderen die vastlopen op school, is het mijn kant van het verhaal. In een column mag ik stelling nemen […]

Omgaan met verschillen

door Katinka Slump

Een aantal vaders dient een klacht in tegen de basisschool van hun kinderen omdat zij het er niet mee eens zijn dat de leerlingen na de gymles in hun blootje moeten douchen1. Hun kinderen scha- men zich om samen met andere kinderen naakt onder de douche te staan. Zij zijn dat van huis uit helemaal […]

De vlag uit

door Katinka Slump

Pieter was uitgeleerd in het speciaal onderwijs. Hij haalde vorig jaar als 16-jarige met fantastische cijfers zijn vmbo-t diploma. In het speciaal onderwijs doe je staatsexamen. De examencommis- sie vroeg hem waarom hij geen vwo- examen deed. Helaas was er in het speciaal onderwijs voor Pieter geen vwo onderwijsaanbod. Op de meeste scholen in het […]

De stem van ouders

door Katinka Slump

Balans op de bres voor veilig leerlingen- vervoer, ook tijdens de gladde winterda- gen. Hoofdredacteur van Balans Magazine Arga Paternotte legt op het NOS Journaal uit dat niet duidelijk is wie op die veilig- heid kan worden aangesproken en dat Balans het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) daarover zal aanschrijven. Ik herinner mij […]

Geuzen

door Katinka Slump

Iris is 16 jaar. Ze is een prachtkind. Rechte rug en open blik. Iris had problemen op school. Zij werd daarom door haar school en door de leerplichtambtenaar verwezen naar een Op de Rails traject. Een ‘onderwijs-opvangvoorziening’ voor leerlingen die (dreigen) uit (te) vallen. Bij Op de Rails kreeg Iris nauwelijks les. Er waren geen […]

Ziek van school

door Katinka Slump

Sommige ervaringen in je vak zijn zo aangrijpend dat je op het moment zelf al weet dat ze je zullen bijblijven. Bijvoorbeeld mijn ervaring op de rechtbank Zwolle, om een cliënte bij te staan die moest voorkomen wegens overtreding van de Leerplichtwet. Een jaar daarvoor had zij besloten om haar zoontje, dat al vanaf zijn […]

Beeldvorming

door Katinka Slump

“Alles goed met u?” De vraag aan de andere kant van de lijn komt van mijn 17-jarige ‘uitvaller’. Ik val even stil en slik iets weg. Deze jongen heeft veel sores aan zijn hoofd en dan toch die vraag… Ooit begonnen op het gymnasium valt hij uiteindelijk uit op de havo. Het is het prototype […]