Katinka SlumpAls onderwijsjurist heeft Katinka Slump zich gespecialiseerd in de rechtspositie van de onderwijsvrager; de leerling en student. Door middel van publicaties en presentaties tracht zij de complexe wet- en regelgeving in het onderwijs meer toegankelijk te maken, ook voor niet juristen. Daarnaast is zij juridisch adviseur bij vraagstukken binnen het onderwijsrecht en mediator bij onderwijsgeschillen.

In 1983 begon zij haar loopbaan als advocaat bij Ruijgrok, Van Iersel & Luchtman advocaten te Tilburg (thans Breda). Vervolgens was zij van 1986 tot 1993 werkzaam als universitair docent bij de Economische faculteit van de Erasmus Universiteit te Rotterdam (EUR). Zij was lid van de vakgroep privaatrecht en ondernemingsrecht, aanvankelijk onder leiding van Prof. mr W.J. Slagter en vervolgens onder leiding van Prof. mr drs. H.P.J. Ophof. Tevens maakte zij in die periode deel uit van de werkgroep Bedrijfskundige Economie.
Vanaf 2000 tot 2010 was zij werkzaam als juridisch medewerker en vervolgens als advocaat, bij Rensen advocaten te Alkmaar. In die periode heeft zij zich, naast het ondernemingsrecht en arbeidsrecht, steeds meer gericht op het onderwijsrecht. Nadat zij aanvankelijk als juridisch adviseur van onderwijsaanbieders en medezeggenschapsraden werkzaam was heeft zij zich vervolgens steeds meer toegelegd op de rechtspositie van de onderwijsvragers; leerlingen en studenten. Op 1 oktober 2010 verliet Katinka Slump Rensen advocaten en zette zij haar advocatenpraktijk voort binnen Stichting Judion.
De doelstelling van Stichting Judion was het bevorderen van het recht op onderwijs. In die periode heeft zij haar deskundigheid ingezet ten behoeve van rechtshulp aan leerlingen/ouders, studenten en medezeggenschapsraden. Tengevolge van de bezuinigingen op de gefinancierde rechtshulp en op de ouderorganisaties in het onderwijs is Judion genoodzaakt geweest om met ingang van 1 oktober 2013 haar activiteiten te staken. Katinka Slump is op dit moment actief als adviseur van diverse organisaties. Tevens is zij lid van werkgroepen die zich inzetten voor het onderwijs of de jeugdhulp en verzorgt zij presentaties over de rechtspositie van de leerling, student en ouders in het onderwijs.

Zij is getrouwd met een kinderarts en moeder van vijf (studerende) kinderen, waarvan de jongsten een tweeling.

Nevenfuncties

 1. 1990 – 1994 Bestuurslid Stichting Kindercentrum “De Draaimolen” te Rotterdam, in de deelgemeente Hillegersberg – Schiebroek
 2. 2002 – 2008 Lid medezeggenschapsraad Jac.P. Thijsse college te Castricum en Lid gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK)
 3. 2008 – 2014 Bestuurslid VARO, Vereniging Advocaten en Rechtsbijstandverleners Onderwijsrecht
 4. 2010 – 2013 Bestuurslid HOVO – Inholland Alkmaar
 5. 2014 –  Lid Werkgroep grenzen aan drang, Jeugdzorg Nederland
 6. 2013 – 2015 Lid Raad van Advies van het Landelijk Studenten Rechtsbureau, LSR
 7. 2014 – 2015 Bestuurslid van Stichting MamaVita; Steungroep en Platform voor moeders van kinderen met autisme
 8. 2005 – heden Lid van de Nederlandse Vereniging Onderwijs Recht (NVOR); lid van de werkgroepen Beleid en Management, Leerrecht/leerplicht en Medezeggenschap
 9. 2009 – heden columnist voor het tijdschrift van de vereniging Balans; Landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder ADHD, dyslexie, het Syndroom van Asperger en PDD-NOS
 10. 2010 – heden Lid redactie Nieuwsbrief Medezeggenschap in de praktijk, Sdu uitgevers
 11. 3013 –  heden Lid Raad van Advies van Stichting MamaVita; Steungroep en Platform voor moeders van kinderen met autisme (tijdelijke onderbreking i.v.m. interim bestuursfunctie)
 12. 2014 – heden Lid Raad van Advies van de Coöperatie Ouderkracht voor ’t kind, een coöperatie van ouders en hun organisaties die zich inzet voor ondersteuning van ouders op het gebied van onderwijs en jeugdhulp
 13. 2015 –  heden Bestuurslid van Stichting Keurmerk Thuisonderwijs (SKT)

Publicaties

 1. Rechtspersoon en publiek-private samenwerking, Prof. mr W.J. Slagter en mr K.J. Slump, Bouwrecht, september 1988
 2. Ondernemer en vermogensrecht, Inleiding vermogensrecht voor niet-juristen, Prof. mr drs. H.P.J. Ophof, mr K.J. Slump, mr S.J. Witteveen, Eerste druk, Kluwer 1994, Tweede druk, Kluwer 1996
 3. Onderwijshuisvesting: Een ongelijke schoolstrijd!, mr A.J.W. van Opzeeland, mr K.J. Slump, mr J.J.M. Welling, School en Wet, 2002 nummer 4
 4. Leerlingendossiers zijn niet meer dan verslagen van gemiste kansen, K.J. Slump, NRC.nl, 6 februari 2009
 5. “Geachte vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap”, over minimumleerresultaten, interventiemogelijkheden en intern toezicht, Werkgroep NVOR, School en Wet, mei 2009.
 6. De juridische positie van de ouders in het onderwijs, J. Sperling, K.J. Slump en M. van de Koppel, Preadvies Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht 2009, Sdu uitgevers
 7. Positie van ouders moet beter, J. Sperling, K.J. Slump, M. van de Koppel, Opiniepagina Volkskrant, 20 februari 2010
 8. De juridische positie van ouders in het onderwijs, J. Sperling, K.J. Slump en M. van de Koppel, Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht (NTOR), maart 2010
 9. Selectie bij de toegang tot het onderwijs, K.J. Slump, Boekbespreking School en Wet, juni 2010
 10. Het onderwijs(voor)recht, K.J. Slump, www.adviesonderwijsrecht.nl, september 2014
 11. Frank Hoogeboom, Emil Roelofs, Katinka Slump, Rapport over maatwerk in onderwijs, “Van Miep ziek naar Miep op maat”, mei 2015, Rapport Miep op maat 2015